Kiến thức thanh toán di động

Merchant account và Payment gateway là gì?

Merchant account và Payment gateway là gì?

Merchant account là một tài khoản ngân hàng đặc biệt, cho phép bạn khi kinh doanh có thể chấp nhận ...
Xem Chi Tiết
Ngày hiệu lực là gì?

Ngày hiệu lực là gì?

Ngày sao kê (Statement date): là ngày ngân hàng phát hành thẻ lập các sao kê về khoản chi tiêu ...
Xem Chi Tiết
Danh sách Bulletin là gì?

Danh sách Bulletin là gì?

Còn gọi là danh sách báo động khẩn cấp, là một danh sách liệt kê những số thẻ không được ...
Xem Chi Tiết
Chủ thẻ (Cardholder)

Chủ thẻ (Cardholder)

Là người có tên ghi trên thẻ được dùng thẻ để chi trả thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch ...
Xem Chi Tiết
Ngân hàng phát hành thẻ (Issuer)

Ngân hàng phát hành thẻ (Issuer)

Là thành viên chính thức của các Tổ chức thẻ quốc tế, là Ngân hàng cung cấp thẻ cho khách ...
Xem Chi Tiết
Cơ sở chấp nhận thẻ (Merchant) là gì?

Cơ sở chấp nhận thẻ (Merchant) là gì?

Là các thành phần kinh doanh hàng hoá và dịch vụ có ký kết với Ngân hàng thanh toán về ...
Xem Chi Tiết
Quy trình thanh toán thẻ tín dụng qua Planet Payment

Quy trình thanh toán thẻ tín dụng qua Planet Payment

Quá trình giao dịch Giao dịch được chuyển từ website của người bán tới máy chủ của Planet Payment. Planet ...
Xem Chi Tiết
Các loại thẻ thanh toán

Các loại thẻ thanh toán

Thẻ do tổ chức phi ngân hàng phát hành: là loại thẻ du lịch và giải trí của các tập ...
Xem Chi Tiết
Khái niệm của thẻ thanh toán

Khái niệm của thẻ thanh toán

Các cách diễn đạt trên đều phản ánh lên đây là một phương thức thanh toán mà người sở hữu ...
Xem Chi Tiết
Thẻ ngân hàng ra đời như thế nào?

Thẻ ngân hàng ra đời như thế nào?

Thống kê của một tổ chức cho thấy người tiêu dùng thế giới đang mua sắm nhiều nhất bằng thẻ ...
Xem Chi Tiết