Quy định mới về công tác phí

Quy định mới về công tác phí

Về phụ cấp lưu trú, mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày; cán bộ, công chức, viên chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

Dự thảo đã được công khai để nhận ý kiến đóng góp, và nếu được thông qua thì sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017.

Đối tượng áp dụng công tác phí này là các cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật trong các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước; đại biểu hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của hội đồng nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan tiến hành tố tụng mời ra làm nhân chứng trong các vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn.

Theo dự thảo này thì từ năm 2017, mức khoán công tác phí tăng 100.000 đồng so với hiện nay.

Cụ thể, người đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh, mức khoán công tác phí là 450.000 đồng/ngày/người.

Trường hợp đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán là 350.000 đồng/ngày/người; đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán là 300.000 đồng/ngày/người.

Lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng và các chức danh tương đương nếu nhận khoán thì mức khoán là 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Dự thảo cũng đề xuất thanh toán theo hoá đơn thực tế. Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán nêu trên, thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng.

Đối với lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương, được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/phòng.

Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh, đối với lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, mặt trận và các đoàn thể được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/phòng. Tại các vùng còn lại, là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/phòng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại, được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Tại các vùng còn lại là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Mức công tác phí hỗ trợ gửi xe, xăng xe là 500.000 đồng/người/tháng.

Các quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước, phụ cấp lưu trú, mức thanh toán theo hóa đơn thực tế, điều kiện, hồ sơ chứng từ thanh toán, dự kiến vẫn giữ như hiện hành.

Theo đó, các chức danh được đi công tác với vé máy bay hạng ghế thương gia là bộ trưởng và các chức danh tương đương; thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; phó trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội ở Trung ương… Hạng ghế thường dành cho các chức danh cán bộ, công chức, viên chức còn lại.

Theo vneconomy.vn