an toàn thông tin

Vietcombank đưa ra cảnh báo đến khách hàng

Vietcombank đưa ra cảnh báo đến khách hàng

Khách hàng không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu truy cập/mã PIN của bất kỳ dịch vụ ngân hàng điện tử, mã OTP, số thẻ, số tài khoản cho bất cứ ai qua bất kỳ kênh nào như điện