di động

Bất ngờ nơi có tốc độ truy cập mạng nhanh nhất thế giới

Bất ngờ nơi có tốc độ truy cập mạng nhanh nhất thế giới

Xét trên một vài khía cạnh, rất dễ vượt qua các rào cản thương mại và công nghệ của việc phủ sóng internet tốc độ cao với chi phí thấp ở Rumani. Nỗ lực đó phần lớn đã thành công,