điều tra

Google tiếp tục bị sờ gáy

Google tiếp tục bị sờ gáy

EU cho Google 8 tuần để phản hồi về vấn đề dịch vụ mua sắm này và 10 tuần để phản hồi về tiền phạt quảng cáo. Google hiện chỉ đưa ra hai dòng tweet mới nhất trên trang twitte.