giao dịch tiền tệ

Thị trường tiền tệ trong nước vẫn tương đối lặng

Thị trường tiền tệ trong nước vẫn tương đối lặng

Thị trường vẫn còn hơn một tháng nữa để kết thúc năm 2016, cũng như vào mùa cao điểm thanh toán và chi trả. Nhưng, đến thời điểm này, 2016 đang dần định hình là một năm khác biệt rõ