internet

Sản phẩm đầu tiên trong lịch sử được giao dịch qua Internet là gì?

Sản phẩm đầu tiên trong lịch sử được giao dịch qua Internet là gì?

Nhìn lại quá khứ của 20 năm trước, thật nực cười là mọi thành tựu liên quan chúng ta đạt được trong thời đại hiện nay lại nảy sinh chỉ từ một chiếc CD, một thiết kế từng một thời

Bất ngờ nơi có tốc độ truy cập mạng nhanh nhất thế giới

Bất ngờ nơi có tốc độ truy cập mạng nhanh nhất thế giới

Xét trên một vài khía cạnh, rất dễ vượt qua các rào cản thương mại và công nghệ của việc phủ sóng internet tốc độ cao với chi phí thấp ở Rumani. Nỗ lực đó phần lớn đã thành công,