ngân hàng bị vi phạm

Ngân hàng vi phạm khi đòi nợ

Ngân hàng vi phạm khi đòi nợ

Trường hợp ngân hàng có dấu hiệu kéo dài thời gian giải quyết vụ việc hoặc vụ việc không được phản hồi trong thời hạn 7 ngày làm việc từ ngày ngân hàng nhận được phản ánh, khiếu nại, người