Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quốc hội lần lượt thông qua hai nghị quyết quan trọng

Quốc hội lần lượt thông qua hai nghị quyết quan trọng

Khi nói về “nguồn lực phù hợp” này, lãnh đạo một ngân hàng thương mại lại cho rằng, nó có từ ngân sách Nhà nước. Bởi vì, các nguồn lực khác và sự phù hợp của nó là của thị