ngân hàng việt á

Ngân hàng Việt Á triển khai nhận diện khuôn mặt

Ngân hàng Việt Á triển khai nhận diện khuôn mặt

Tại một dự thảo thông tư liên quan mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng dự kiến quy định áp cơ chế bảo mật sinh trắc học (nhận diện bằng khuôn mặt, giọng nói, mạch máu, mống mắt…) để tăng