quốc hội

Nợ xấu vẫn là đề tài nổi bật

Nợ xấu vẫn là đề tài nổi bật

Nếu Ngân hàng Nhà nước thực sự vào cuộc, làm rõ chất lượng lãi dự thu hay nợ xấu tiềm ẩn ở đây, quyết liệt trong yêu cầu thoái thu, mức độ và các bước của nó đều sẽ phản

Quốc hội lần lượt thông qua hai nghị quyết quan trọng

Quốc hội lần lượt thông qua hai nghị quyết quan trọng

Khi nói về “nguồn lực phù hợp” này, lãnh đạo một ngân hàng thương mại lại cho rằng, nó có từ ngân sách Nhà nước. Bởi vì, các nguồn lực khác và sự phù hợp của nó là của thị