sabeco

Sabeco bị truy thuế gần 2500 tỷ đồng

Sabeco bị truy thuế gần 2500 tỷ đồng

Trong khi đó, Sabeco đang kinh doanh bia theo mô hình nhiều cấp, công ty mẹ bán ra cho Công ty thương mại Sabeco (công ty mẹ nắm 90% cổ phần). Nhưng Công ty thương mại Sabeco chưa bán ngay