tín dụng ngoại tệ

Tỷ giá USD/VND vẫn ổn định dù cầu ngoại tệ đã có dấu hiệu nóng hơn.

Tỷ giá USD/VND vẫn ổn định dù cầu ngoại tệ đã có dấu hiệu nóng hơn.

Cụ thể, theo báo cáo trên, cầu ngoại tệ đã có dấu hiệu nóng hơn, thể hiện ở kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đã chấm dứt xu hướng giảm so với năm trước và bắt đầu tăng trở lại