vay tiền

Bảo vệ quyền lợi người dân khi vay tiêu dùng

Bảo vệ quyền lợi người dân khi vay tiêu dùng

Ở một góc nhìn khác, trả lời báo giới, LS. Trần Minh Hải, Giám đốc Điều hành Công ty Luật Basico cho rằng với việc áp dụng lãi suất thỏa thuận, có thể đồng thời quy định công ty tài

Công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về cho vay ngoại tệ

Công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về cho vay ngoại tệ

Việc sớm công bố định hướng cơ chế này một mặt giúp doanh nghiệp xuất khẩu nắm chủ trương để chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tới; mặt khác, có thể còn nhằm mục đích