Vietcombank

Vietcombank đưa ra cảnh báo đến khách hàng

Vietcombank đưa ra cảnh báo đến khách hàng

Khách hàng không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu truy cập/mã PIN của bất kỳ dịch vụ ngân hàng điện tử, mã OTP, số thẻ, số tài khoản cho bất cứ ai qua bất kỳ kênh nào như điện