vốn fdi

Vốn FDI tháng 10 giảm so với cùng kỳ năm ngoái

Vốn FDI tháng 10 giảm so với cùng kỳ năm ngoái

Dự án thành phố Amata Long Thành, tổng vốn đầu tư đăng ký 309 triệu USD, do nhà đầu tư Thái Lan đầu tư với mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị dịch vụ theo quy hoạch tại